Bliv medlem

Legende og Lærende Institutioner - en del af Scandinavian Toy Institute

Alene de første ti år af et barns liv vil barnet i en blanding af korte glimt og længere scenarier have leget uendeligt mange alvorlige, spændende, voldsomme, behagelige og glade situationer og episoder.
 

Ikke en eneste af alle disse mange lege situationer er uundværlig for barnet.
Ved at lege og være optaget af en ting prøver det legende barn at skabe sin egen udgave af tilværelsen og at forstå den.

Stopper legen, stop­per udviklingen.

STI Certificeret Børnehave & Vuggestue

For at jeres børnehave og vuggestue kan blive STI (Scandinavian Toy Institute) Certificeret skal den samlede personalegruppe gennemgå et certificeringsforløb

Forløbet klæder lederen, samt øvrige medarbejdere på, til at gøre leg, lærende leg bevægelse og læringsrum til en integreret del af hverdagen.

I lærer at bruge legen som et redskab til at skabe øget trivsel og udvikling, et effektivt læringsmiljø og stærke sociale fællesskaber.

I lærer, hvordan legen udvikler børns sociale, matematiske, musikalske, kreative, personlige, motoriske, intuitive, eksistentielle, sproglige og kognitive viden og kompetencer.

I får inspiration til at planlægge og gennemføre konkrete lege som konkret styrker børnene i legen.

De lærende rum og den lærende leg er hoved essencen i certificeringen.

Sådan foregår det......

Forløbet tager afsæt i udarbejdelsen af en fælles leg og lærende leg-strategi for jeres børnehave og vuggestue.

Lærende leg-strategien udstikker retningen for, hvordan jeres børnehave og vuggestue vil arbejde med legen i fremtiden og danner fundamentet for en konkret handleplan/læringmiljø.

Handleplanen omfatter konkrete tiltag og aktiviteter og fungerer som et redskab, der sikrer implementering og forankring af projektet i hverdagen.

se mere her...

Hvorfor vælge certificering

Vi lever idag i  en globaliseret verden hvor konkurrencen om uddannelsespladserne og efterfølgende jobtilbuddene/jobbene bliver hårdere og hårdere.

Derfor søger forældrene til nutidens børn efter muligheder og løsninger for at sikre deres børn den bedste start på livet.

Det hele starter med valget af institutionen som skal være den rigtige.

Skolen som skal være den rigtige osv....

Det hele i en søgen efter at give barnet de bedste betingelser for at få den gode uddannelse og det gode job fremadrettet.

 

En STI certificeret Institution vil efter en certificering stå stærkere både fagligt og økonomisk.

 

Institutionen vil blive í stand til at matche produkter op imod lærerplanstemaer/arbejdet samt læringsmiljøet.

Institutionen vil blive endnu bedre til at indkøbe de rigtige produkter da det faglige personale vil tilegne sig konkret viden om hvilke produkter der styrker legen, læringen og udviklingen.
 

Derfor vil Institutionen være et stærkere tilbud for barnet og et bedre tilbud for forældrene hvor "den lærende leg" prioriteres.

Den STI certificerede Institution vil i tillæg stå langt stærkere end eventuelt de øvrige institutioner i (nær)området og på denne måde sikre sig "valget" hos forældrene.

Scandinavian Toy Institute

Legende og Lærende Institutioner er en del af Scandinavian Toy Institute.

Scandinavian Toy Institute (STI) et et danskejet Institut/selskab.

STI har igennem de sidste 15 år arbejdet med lege og læringsinsustrien og primært producentmarkedet, detailhandlen, institutions leverandørerne og danske daginstitutioner.

STI tester, dokumenterer og certificerer lege og læringsprodukter og kan igennem test påvise konkret lege og læringsværdi i et specifikt produkt. Dette gøres ved hjælp af en test som foretages igennem workshops eller i STI godkendte daginstitutioner (børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner).

Scandinavian Toy Institute og vores forskningschef Jørn Martin Steenhold er medstifter af International Toy Research Association (ITRA). 

Scandinavian Toy Institute har TIE (Toy Industries of Europe) officelle anerkendelse som 1 af 5  Universiteter/Institutter i Europa som alle forsker og arbejder med legentøj/leg og børns udvikling.

Scandinavian Toy Institute er partner og vidensformidler til TIA (The Toy Association - USA) og til "The Genius of Play Campaign".

 

 

Lege og Lærings producenter samt institutions leverandører

Ovenfor finder du blot nogle af de forskellige legetøjs producenter og distributører vi har samarbejdet med igennem de sidste 14 år.

Scandinavian Toy Institute er det eneste instiutu/selskab i verden som arbejder med flere af ovennævnte selskaber på samme tid. Dette er kun muligt pga. vores mange år i barnchen og vores ry som professionelle og uafhængige konsulenter.

Herudover er vi en del at certificerings branchen hvor vi IKKE kan og må oplyse om hvem vi tester for og hvilke produkter vi tester. Dette gælder branchen i sig helhed.

Scandinavian Toy Institute leverer fakta og informationer om legetøjsbranchen og legetøjsmarkedet til de danske nyhedsmedier hvorfor vi også jævnligt er at se og høre på TV, print og i radioen.

 

STI logoet

Scandinavian Toy Institute og STI logoet bruges eller kan íbrugtages efter endt certificering og endelig STI godkendelse.

STI godkendte produkter kan bære STI logoet på emballagen eller på diverse distributørers website. Det afhænger af hvad producenten ønsker og i hvilke sammenhænge produktet indgår.

Der er ex. brætspil som på udvalgte markeder bærer STI logoet på emballagen idet markedet er orienteret imod lærende produkter i enten detail- eller institutionsleddet.

Da Scandinavian Toy Institute igennem flere år har været en del af Test og Certificerings Industrien, må vi ikke oplyse om hvilke selskaber eller produkter der har STI testet og STI godkendte produkter.

Dette da alle produktest i branchen er evidens basedere test og hvor det derfor ikke bør/skal have noget betydning hvor der blivet testet.

Ex.: "der er med andre ord enten bly i malingen, eller også er der ikke!"

Branchen må med andre ord IKKE markedsføre sig på kunders bekostning eller vie andre kunders navn/brands.

 

Har vi derimod arbejdet/samarbejder med et selskab om opgaver i alle andre sammenhænge, er det en helt anden sag.....

Legetøj og legeprodukter

Ovenfor finder du blot nogle af de forskellige legetøjs produkter vi har arbejdet med.

Scandinavian Toy Institute har mange forskellige konsulent opgaver, Her samarbejdet vi bl.a. med producenten er med i alt fra produktudvikling og til salget i butikken eller onlinesalg.

Scandinavian Toy Institute kan via produkt test påvise specifik lege og læringsværdi i et prodult og her kan producenten efter test markedsføre produktetstyrker istedetfor produkt features, som ex. farve, fysiske ændringer osv..

Dette gør at producentmarkedet kan markedsføre et produkt direkte til forbrugeren eller institutionen baseret på en produktstyrke hvor det eksempelvis styrker det matematiske område, eller det sproglige område.

Alt dette kræver dog at institutions leverandørerne er godt uddannede og kan rådgive institutionen og at der samtidig er valgt de rigtige produkter i produktsortimentet.