Kurser

 

Lege og læringsprodukter - køb rigtigt og spar pengene

 

Institutionen/personlet vil blive í stand til at matche produkter op imod lærerplanstemaer/arbejdet.

Institutionen/personalet vil blive langt bedre til at indkøbe de rigtige produkter da det faglige personale vil tilegne sig konkret viden om hvilke produkter der styrker legen og læringen.

I vil iløbet af det første år have tjent kursus beløbet ind pga. klogere og rigtige indkøb.

Kursusdeltagere max 16 personer - Varighed 3 timer - Pris kr. 5.000,-

 

Opdaterende Seminar/Workshop

Her gennemgåes alle punkkter i Certificeringsprocessen og der evalueres løbende iløbet af dagen/aftenen. Der tages udgangspunkt i den lærende leg og læringsrum.

Kursusdeltagere max 30 personer - Varighed 3 timer - Pris fra kr. 7.000,-

 

Læringsrum - det lærende rum

Kurset tager afsæt i udarbejdelsen af en fælles leg og lærende leg-strategi for jeres børnehave og vuggestue.

Lærende leg-strategien udstikker retningen for, hvordan jeres børnehave og vuggestue vil arbejde med legen i fremtiden og danner fundamentet for en konkret handleplan.

Handleplanen omfatter konkrete tiltag og aktiviteter og fungerer som et redskab, der sikrer implementering og forankring af projektet i hverdagen.

Kursusdeltagere max 16 personer - Varighed 3 timer - Pris kr. 6.000,-

 

STI certificering / ledelses værktøjer

Lederkursus/coaching hvor vi sammen med lederen/ledelsen og udvikler værktøjer til at støtte medarbejderne i hvordan de får STI projektet/uddannelsen til at leve.

Kursusdeltagere max 6 personer - Varighed 2 x 1,5 timer - Pris kr. 4.500,-

 

Når læreplanen skal lykkedes...

Kurset tager sig udgang i det sted hvor I i institutionen er kommet til. Herefter arbejdes der med at bygge lærerplenerne, sikre udmøntelse af lærerplansarbejdet.

Samtidig sikres det at hele institutionen tager ejerskab af lærerplanerne så arbejdet både fagligt og praktisk bliver en succes.

Læreplanen udfoldes og konkretiseres i de følgende seks faglige temaer:

- Alsidig personlig udvikling

- Kommunikation og sprog

- Krop, sanser og bevægelse

- Kultur, æstetik og fællesskab

- Natur, udeliv og science

- Social udvikling

Kursusdeltagere max 24 personer - Varighed 2 x 2 timer - Pris kr. 8.500,-